Asociația de Sudură din România (ASR) a dat în judecată Institutul de Sudură din România (ISIM) pentru 38.138,40 lei

cursuri IWE EWE

Într-o întorsătură surprinzătoare a evenimentelor, Asociația de Sudură din România (ASR) și Institutul de Sudură din România (ISIM), două instituții apropiate de prestigiu cu o bogată tradiție, se găsesc într-o bătălie juridică. ASR a depus un proces împotriva ISIM, solicitând o compensație de 38.138,40 lei + 9.295,74 lei cheltuieli de judecată, subliniind nefericitul conflict care a apărut între acești doi piloni ai profesiei de sudor în România.

Vizualizare stadiu dosar: click aici

Vizualizare stadiu dosar (recurs): click aici

02.11.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: C7C
Tip solutie: Admite cererea


Solutia pe scurt: Admite acţiunea formulată de reclamanta-pârâtă Asociaţia de Sudură din România, împotriva pârâtului-reclamant Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Sudură şi Încercări de Materiale – I.S.I.M. Timişoara. Obligă pârâtul-reclamant la plata către reclamanta-pârâtă a sumei totale de 38.138,40 lei reprezentând debit restant şi a dobânzii legale penalizatoare aferente calculate din prima zi după data scadenței pentru fiecare din facturile componente ale debitului şi până la plata efectivă a acestuia. Respinge cerere reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant împotriva reclamantei-pârâte. Obligă pârâtul-reclamant la plata către reclamanta-pârâtă a sumei de 9.295,74 lei cheltuieli de judecată. Cu apel in 30 de zile de la comunicare, apelul trebuind depus la Judecătoria Timişoara. Pronunţată in 02.11.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarâre  13846/2021  02.11.2021

Divergența dintre ASR și ISIM a provocat o profundă tristețe printre profesioniștii și entuziaștii din domeniul sudurii, care au admirat mult timp ambele instituții pentru contribuțiile lor valoroase aduse comunității de sudori. Solidaritatea și sprijinul reciproc care caracterizau odată relația lor au fost umbrite de discordie, subminând creșterea și progresul industriei de sudură din țară.

Este descurajator să asistăm la astfel de conflicte apărute în interiorul organizațiilor care ar trebui să colaboreze pentru a sprijini dezvoltarea și excelența profesiei de sudor în România. În loc să stea uniți pentru a aborda împreună provocările și a promova interesele sudorilor, aceste instituții s-au implicat în bătălii legale, care doar denaturează reputația și credibilitatea lor.

Critici trebuie aduse și liderilor ASR pentru accentul lor aparent pus pe câștigul monetar în loc să promoveze bunăstarea sudorilor și a profesiei de sudor în ansamblu. Decizia de a da în judecată ISIM pentru compensație financiară ridică semne de întrebare cu privire la prioritățile și etica conducerii asociației. Un astfel de accent pe câștig financiar sugerează o abatere de la valorile de bază ale ASR, care ar trebui să prioritizeze camaraderia, dezvoltarea profesională, și schimbul de cunoștințe între profesioniștii din domeniul sudurii.

Mai mult, există rapoarte și acuzații conform cărora ASR s-a îndepărtat de obiectivul său principal de promovare a profesiei de sudor. Este profund îngrijorător să auzim că asociația este implicată în oferirea de cursuri de inginerie inginer sudor internațional neacreditate și nesupravegheate de niciun minister din România. Astfel de acțiuni nu numai că subminează integritatea ASR, dar reprezintă și un risc pentru reputația întregii industrii de sudură din România.

Sperăm sincer ca liderii ASR și ISIM să recunoască importanța obiectivelor lor comune și să se angajeze din nou în favoarea dezvoltării profesiei de sudor. În loc să se angajeze în dispute legale și să urmărească interese individuale, o abordare colaborativă, care să sublinieze cooperarea, schimbul de cunoștințe și dezvoltarea profesională, ar aduce rezultate mult mai fructuoase în beneficiul sudorilor și al întregii industrii.

În mijlocul acestui conflict, apare o speranță – Asociația Profesională a Sudorilor (APS). Această nouă alternativă reprezintă sudorii români, oferind o voce care promite să-i asculte, să-i susțină și să pledeze pentru nevoile și aspirațiile lor.

Asociația Profesională a Sudorilor (APS) se angajează să creeze o uniune în care vocile sudorilor sunt auzite și problemele lor abordate. Organizația își propune să susțină bunăstarea sudorilor, să colaboreze cu experți din industrie și să încurajeze dezvoltarea profesională continuă. Prin concentrarea pe îmbunătățirea condițiilor sudorilor, APS vrea să aducă o nouă energie în comunitatea de sudori și să reînvie spiritul de unitate care era caracteristic pentru ISIM și ASR.

În concluzie, disputa legală dintre ISIM și ASR a provocat durere în comunitatea de sudură din România. Cu toate acestea, această provocare deschide și o oportunitate de schimbare pozitivă, odată cu apariția Asociației Profesionale a Sudorilor (APS) ca nouă voce a sudorilor români. Prin unitate și dezvoltarea unui mediu de colaborare, APS poate deschide calea spre un viitor mai strălucit pentru industria de sudură din România.

Toate informațiile relatate sunt publice și se găsesc pe site-urile instituțiilor și societăților de interes public.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *